Trafik kaza veri tabanımızdan elde edilen veriler ışığında, aşırı hız kaynaklı kazaların sıklıkla yaşandığı trafik noktalarında araç hızlarının tespit ederek sürücülerimizi belirlenen hız limitlerine uymalarını sağlamak için elektronik azami hız uyarı sistemleri kurmaktayız. Sistemde radar cihazları kullanılarak şerit bazlı hız tespiti yapılmakta, ölçümlenen hız verisi limitin altında ya da üstünde olması durumlarına göre değerlendirilip LED panelde uygun mesaj gösterilmektedir.