Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında alınacak tedbirler, yapılacak yatırımlar, uygulanacak çözümlerin amacına ulaşması, farklı projelerle çakışmaması için Belediyemiz bünyesindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Belediye iştiraklerimizden Ulaşım Park‘ın birbiri ile koordineli şekilde çalışmalarına azami hassasiyet gösterilmektedir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında diğer paydaşların görüş ve önerilerini de dikkate almak koşuluyla, bu alanda yapılacak çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde 13.02.2020 tarihinde Büyükşehir Meclis kararı ile Akıllı Ulaşım Sistemleri Servisi kurulmuştur.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Servisimizde; 2 Bilgisayar Mühendisi, 2 Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi ve 2 Elektrik Teknikerinden oluşan 7 kişilik alanının uzmanı personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.