8 farklı noktada kurulan Video Mesaj Sistemleri (VMS) Bluetooth sensörleriyle entegre edilerek, ortalama seyahat süreleri, trafik ile ilgili uyarılar ve meteorolojik durum mesajları yayınlanmakta, trafik yönlendirmeleri yapılmaktadır.