Avrupa komisyonu tarafından düzenlenen 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek INSPIRE Konferansı’nda, 2021’de Yeşil Antlaşma ve Avrupa Veri Stratejisi doğrultusunda Mimari ve Siyasi Yol Haritası belirleme ile Yeşil Veri konuları ele alınacaktır. Aynı zamanda INSPIRE kapsamında geçmişte gerçekleştirilen uygulamalara bakılarak INSPIRE Direktifi’nin değerlendirmesinin ana bulguları üzerinde durulacaktır. INSPIRE Direktifi’nin, geçmişten öğrenilen deneyimler ve derslerle, AB ortak veri alanını yeşil açık verilerle besleyecek bir veri paylaşım aracına nasıl dönüştürüleceği üzerine konular ele alınacaktır.

Yapılacak oturumlarla vatandaşlardan ve sensörlerden gelen yeni veri türleri ile ilgili en son gelişmelerin yanı sıra elektronik raporlama ve istatistiksel veri yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) için kullanımdaki ilerlemeler hakkında bir genel bakış ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Konferans katılımcıları yeni teknolojiler ve altyapılar üzerine tartışılan en son politika gelişmeleri ve yönetişim önlemleri ile birlikte, mevcut ve gelecekteki gelişmeler hakkında kapsamlı bir genel bakış elde etme şansı bulabilecektir.

Detaylı bilgi için: https://inspire.ec.europa.eu/conference2021