INSPIRE 2021

At the INSPIRE Conference, which will be held between 25-29 October 2021, organized by the European Commission, Green Data issues will be discussed with the Architectural and Political Roadmap determination in line with the Green Deal and European Data Strategy in 2021. At the same time, the main findings of the evaluation of the INSPIRE Directive will be emphasized by looking at the past practices within the scope of INSPIRE. Topics will be covered on how to transform the INSPIRE Directive into a data sharing tool that will feed the EU common data space with green open data, with experiences and lessons learned from the past.

Sessions will attempt to provide an overview of the latest developments in new types of data from citizens and sensors, as well as advances in electronic reporting and statistical data management and use for the Sustainable Development Goals (SDGs). Conference participants will have the chance to get a comprehensive overview of current and future developments, along with the latest policy developments and governance measures discussed on new technologies and infrastructures.

For detailed information: https://inspire.ec.europa.eu/conference2021

2021-11-08T15:50:06+03:00

Avrupa komisyonu tarafından düzenlenen 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek INSPIRE Konferansı’nda, 2021’de Yeşil Antlaşma ve Avrupa Veri Stratejisi doğrultusunda Mimari ve Siyasi Yol Haritası belirleme ile Yeşil Veri konuları ele alınacaktır. Aynı zamanda INSPIRE kapsamında geçmişte gerçekleştirilen uygulamalara bakılarak INSPIRE Direktifi’nin değerlendirmesinin ana bulguları üzerinde durulacaktır. INSPIRE Direktifi’nin, geçmişten öğrenilen deneyimler ve derslerle, AB ortak veri alanını yeşil açık verilerle besleyecek bir veri paylaşım aracına nasıl dönüştürüleceği üzerine konular ele alınacaktır.

Yapılacak oturumlarla vatandaşlardan ve sensörlerden gelen yeni veri türleri ile ilgili en son gelişmelerin yanı sıra elektronik raporlama ve istatistiksel veri yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) için kullanımdaki ilerlemeler hakkında bir genel bakış ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Konferans katılımcıları yeni teknolojiler ve altyapılar üzerine tartışılan en son politika gelişmeleri ve yönetişim önlemleri ile birlikte, mevcut ve gelecekteki gelişmeler hakkında kapsamlı bir genel bakış elde etme şansı bulabilecektir.

Detaylı bilgi için: https://inspire.ec.europa.eu/conference2021

2021-09-17T22:14:40+03:00
Go to Top