2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında ve Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli doğrultusunda, şehirlerimizin akıllı şehir standartları açısından gelişimini sistematik olarak takip edebilmek amacıyla hazırlanan Şehir Endeksi Sistemi, yerel yönetimlerimizin erişimine açılmıştır. Şehir Endeksi sistemine https://sehirendeksi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

2021 yılı Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Projesi çalışmaları kapsamında gelinen aşamada, 30 Büyükşehir Belediyesi ve 51 İl Belediyesi tarafından görevlendirilen koordinatörler ile görüşmeler yapılarak sisteme veri girişinin sağlanması amacıyla tanımlanmış kullanıcı bilgileri iletilmiş ve sistem tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede yerel yönetimler sisteme giriş yaparak şehirleri adına performans göstergelerine ilişkin soruları cevaplayabilmektedir.

Proje ile 81 İlimizin  akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyeleri tespit edilmekte ve raporlama çalışmaları yapılmaktadır. Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Raporlarında şehir bazında elde edilen veriler ışığında iyileştirilme önerileri sunulmaktadır. Bu doğrultuda Akıllı Şehir Endeksi oluşturulmaktadır.

Ayrıca şehirlerimizin akıllı şehir alanında gelişimleri yine Şehir Endeksi Sistemi üzerinden takip edilebilecektir.