Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Avrupa Birliği tarafından 2008 yılında Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesini artırmak üzere kurulmuştur. 2021-2027 döneminde, AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Ufuk Avrupa altında konumlandırılan Enstitü; iş dünyası, eğitim ve araştırma alanlarından 1500 paydaşı bir araya getirerek Avrupa’nın en büyük yenilik ağını oluşturmaktadır. Farklı sektörlere hitap eden sekiz ‘Bilgi ve Yenilik Topluluğu (KIC)’ aracılığıyla çalışmalarını yürüten Enstitü, her sektör için ilgili KIC aracılığıyla teknik ve girişimcilik yeteneklerini bir arada sunan eğitim kursları, girişimcilik destekleri ve yenilikçiliği teşvik eden araştırma projelerine finansman desteği sağlamaktadır.

Bu desteklerin bir kısmı ise; Avrupa’nın kentsel hareketlilik alanındaki en büyük ağı olma yolunda, daha yaşanabilir kentler yaratmak amacıyla kentsel hareketliliğe ilişkin tüm paydaşların katma değer sağlayabileceği etkin çözümler üretmek üzere 2019 Ocak ayında faaliyete geçirilen Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsüne (EIT) bağlı Kentsel Hareketlilik Bilgi ve Yenilik Topluluğu (Urban Mobility KIC) tarafından sağlanmaktadır.

2020-2026 dönemi için 400 milyon finansman sağlama bütçesine sahip olan Kentsel Hareketlilik Bilgi ve Yenilik Topluluğu 19 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam 15,7 milyon avro bütçeye sahip altı adet yeni çağrı yayınlamıştır. ‘Kamusal Alan Yaratma (Creating Public Realm)’, ‘Girişimcilik (Business Creation)’, ‘Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement)’, ‘Yenilik (Innovation)’, ‘Bölgesel Yenilik (Regional Innovation)’ ve ‘Akademi (The Academy)’ alanlarındaki çağrılara son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021’dir. Çağrılara ilişkin detaylı bilgilere AB Başkanlığına ait Güncel Hibeler (https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html) sayfasından ulaşılabilir.