2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yer alan Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Sunumunda Yer Alan Nitelikli İnsan Kaynağı Kapasitesinin Artırılması eyleminin gerçekleştirilebilmesi için yürütülmekte olan projenin çıktılarından olan Akıllı Şehir Yetkinlik Değerlendirme Modeli’ nin oluşturulabilmesi için siz değerli yerel yönetim çalışanlarının ekteki anketi doldurması önem arz etmektedir.

Ankette herhangi bir kişisel bilgi alınmamaktadır. Anketin amacı akıllı şehirlere giden yolda, şehirlerimizi şekillendiren yerel yönetimlerde çalışan insan kaynağının mevcut yetkinlik durumunu belirlemek ve bundan yola çıkarak geliştirilmesi gereken hususları tespit etmektir. Tüm soru gruplarının başında bulunan açıklamaların dikkatli okunması ve ilginiz, bilginiz/farkındalığınız olamayan konularda dahi “Yanıt yok” seçeneğiyle de olsa tüm soruların cevaplanması tam bir mevcut durum analizi yapılabilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Anket için lütfen tıklayınız.

Değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.