Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, coğrafi bilgi altyapısı sayesinde günlük hayatın akışını değiştirebilecek sistem çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Ülkemizin her bir noktasındaki parsel ve binalara ait verileri, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalarla kullanıma açıyoruz.” dedi.

Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ikinci toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce coğrafi bilgi altyapısının bireysel kullanıma açıldığını, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir sürecin başlatıldığını belirtti.

İlgili kurumların 4 aydır, uydu ve hava görüntülerinin sayısal veriye çevrilmesi ve veri dilinin standart hale gelmesi için eşgüdüm içinde çalıştıklarını anlatan Oktay, vatandaşların tapu dairesine gittiğinde satın almak istediği evin kat planlarını görebileceği, tarım alanlarını izleyebileceği sistem çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

“Ülkemizin coğrafi verilerini standart hale getirmek için hazırlanan ‘Tanımlama Dokümanları’ ve hangi veriden hangi Bakanlığımızın sorumlu olduğunu gösteren ‘Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’ de Resmi Gazete’de yayımlandı.” ifadelerini kullanan Oktay, bu kapsamda bakanlıkların ürettikleri her bir veriyi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile hızla paylaşmaya başladığını, şu ana kadar 669 coğrafi veri katmanından 388’inin entegre edildiğini ve paylaşılabilir nitelikte olan 124 katmanın da yıl sonuna kadar paylaşılacağını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülkenin tüm il ve ilçelerini kapsayan 3 boyutlu şehir modellerini hazırlayarak kamu kurumlarının kullanımına açtığına dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

“Tarım ve Orman Bakanlığımız 36 milyon tarım parselini ulusal ölçekte sayısal toprak haritalarına dönüştürdü ve tarım parsellerinin tamamı sayısallaştı. Her bölgedeki toprak tipi ve özelliği bu haritalara işlendi. Böylece pamuk gibi ürünlerde ekim alanlarının tespiti ve verimlilik çalışmaları çok daha kolay şekilde yapılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın eşgüdümlü çalışmaları sonucunda deprem risk haritaları ile heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlılık haritaları oluşturuldu. Oluşturulan haritalar, Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) vasıtasıyla valiliklerimizin kullanımına açıldı.

Bunların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 81 ilimizi birer akıllı şehre dönüştürecek projeyi bu ay itibarıyla başlattı. Akıllı Şehir Ulusal Referans Mimarisi olarak adlandırılan çalışmayla coğrafi bilgi sisteminden faydalanarak Türkiye’nin farklı noktalarında uygulamaya geçecek akıllı şehir teknolojilerinin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olması yönünde yerel yönetimlere rehberlik edeceğiz.”

Kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi verilerin 3 ay içinde Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na ekleneceğini bildiren Oktay, yıl sonunda “Büyük Veri”ye sahip olunacağını söyledi.

“2021’de iliniz ve ilçenizle ilgili büyük veri artık elinizin altında olacaktır”

Oktay, 2020 yılının tüm illerle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimin sağlandığı ve akıllı şehirler yönünde önemli adımların atıldığı bir milat olarak hatırlanacağını dile getirdi.

Ayrıca, Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığınızla, kurumunuzla ilgili büyük veri artık elinizin altındadır. Aynı şekilde yerel yöneticilerimize, belediye başkanlarına sesleniyorum, 2021 yılında da ilinizle, ilçenizle ilgili büyük veri artık elinizin altında olacaktır. Oluşturulan bilgi altyapısıyla daha kaliteli işler ortaya çıkacak. Sıra sizde. Elinizin altındaki verileri kullanın, analizler yapın, veriye dayalı kararlar alın, kurumunuzu, ilinizi veriye dayalı yönetin. Kendi kararlarınızı ve yönetim kalitenizi yükseltecek, veriye dayalı karar destek sistemlerinizi geliştirin ve kullanın.”

Coğrafi bilgi sisteminin sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerine de ciddi bir altyapı hazırlayacağının altını çizen Oktay, şunları ifade etti:

“Yeni nesil hava hareketlilik planları, drone taşımacılığı, otonom araçlar, insanlı ve insansız uçan araçlar çok da uzak olmayan bir gelecekte günlük hayatımızın bir parçası olacak. Geleceğin ulaşım sistemlerinin yerli ve milli altyapısını da bugünden hazırlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda, ulaşım verilerimizin yerli olmayan navigasyon firmalarıyla paylaşımına izin ve lisans şartı getiriyor, milli navigasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylece insansız hava araçları başta olmak üzere milli savunma sanayi ürünlerimizin kullanacağı altyapıyı da güçlendirmiş olacağız.”

Oktay, ülkeye ait tüm coğrafi bilgilerin tek bir noktadan paylaşımının turizmden sanayiye, enerjiden yerel yönetim hizmetlerine hem kamunun hem de özel sektörün verimliliğini artıracağını ifade etti.

“Biz insanımıza yaşadığı çevreyle birlikte kıymet veriyoruz ve toprağımızın bilgisini, milletimizin hayat kalitesini artırmak yönünde kullanmayı arzu ediyoruz.” diyen Oktay, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin güçlenmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bakanlıklara, kurumlara ve yerel yönetimlere teşekkür etti.