Başarılı kaynak yönetimi ve altyapı uygulamaları için çözüm sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), kentsel altyapı, enerji, ulaşım, güvenlik gibi farklı alanlardaki teknolojik gelişmelere katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle ülkemiz açısından önemli kazanımlar elde etme potansiyeli bulunan CBS alanında en önemli karar mekanizması olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, 11.06.2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Yapılan çalışmalar kapsamında Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ve Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı onaylanmıştır.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20.08.2020 tarih ve 3 sayılı kararı ile ekte yer alan veri tanımlama dokümanlarının, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Kurul Kararı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918M1-1.pdf