Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” Ankara ATO Congresium’da yapıldı.

3 oturum, 12 panel ve 6 seminer düzenlendi

Etkinliğin ilk gününde  “Akıllı Şehirler İçin Temel Politikalar”, “Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz” ve “Akıllı Şehirler ve Uluslararası İşbirliği” başlıklı üç ana oturum gerçekleştirildi. Kongrenin ikinci günü “Akıllı Şehir Teknolojileri” başlığında gerçekleştirilen panelle başladı. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin ele alındığı panelde TÜRKSAT, ASELSAN, Türk Telekom, İSBAK gibi teknoloji kuruluşlarından üst düzey temsilciler yer aldı.  12 panel ve 6 seminerle devam eden kongre kapsamındaki panel ve seminerlerde, belediyeler, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından akıllı şehir teknolojileri, akıllı çevre ve doğa kaynaklı çözümler, akıllı şehirlerde yatırım ve finans yönetimi, akıllı bölge uygulamaları, akıllı şehir mimarisi, bilgi güvenliği gibi konular irdelenerek tespitler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Etkinlik dâhilinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sayın İsmail TÜZGEN tarafından 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı sunumu gerçekleştirildi. Sunumda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yapılması planlanan çalışmalar, akıllı şehir bileşenleri, olgunluk değerlendirme çalışmaları ve akıllı şehir ekosistemi konularında standartların önemine vurgu yapılarak; gerçekleştirilen proje uygulamalarından örnekler verildi. Yerel Akıllı Şehir Stratejileri Panelinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin BAYRAKTAR konuşma gerçekleştirdi. Akıllı Şehir Yönetişimi ve Kapsayıcılık Paneline ise Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Sayın Dursun Yıldırım BAYAR katılım sağladı.