“Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle 15-16 Ocak 2020 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yönetici ve uzmanları bir araya getirerek akıllı şehirlere geçiş sürecine ivme kazandırmayı hedefleyen kongrenin açılış konuşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz.”

Konuşmasında belediyelerin akıllı şehirlerle ilgili önemli çalışmalar hayata geçirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimi belediyelerimizin şimdiden akıllı şehirlerle ilgili hem kurumsal kapasiteyi geliştirme hem de fiili uygulamalar yönünde adımlar attıklarını biliyoruz. Tüm bu hazırlıklarla Türkiye, akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim ve öğretim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda önlerinde çok geniş bir potansiyeli bulunuyor. Bu alanlardaki uygulamaların ortak amacı daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir.” ifadelerini kullandı.

Akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayat kalitelerinin ne kadar yükseltilir ve kolaylaştırılabilirse vatandaşların da bu işi sahiplenme düzeyinin de o derece yüksek tutulabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, marka şehirler hedeflerine giden yolun akıllı şehir çözümlerinden geçtiğini belirtti.

Teknoloji yatırımlarının ciddi bir kaynak gerektirdiğini belirten Erdoğan, “Önemli olan bu iş için altına girilecek finansal yükle elde edilecek neticenin doğru tespit edilebilmesidir. Şayet bu denge iyi kurulabilirse belediye bütçesi yanında yatırımcıların desteğiyle de alınabilir. Esasen akıllı şehir uygulamaları hepsi belediyeyle de ilgili değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni nesil teknoloji altyapısının insan hayatında yol açacağı büyük dönüşüm düşünüldüğünde bu konunun çok geniş bir uygulama alanı olduğunun görüleceğine dikkati çekerek, belediyeler, diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:  “Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner. Biz, ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz. Bunun için hem ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın hem de Türkiye Belediyeler Birliğimizin öncü bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Gerekirse bu işe hukuki bir altyapı kazandırmak dahil birbiriyle uyumlu teknoloji alt yapısı kuruluşu konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız.”

Bakan Varank’tan belediye başkanlarına yerli ürün kullanma çağrısı

Bakan Varank, şehirleşmenin öncelikli alanlarından biri olduğunu, insanı merkeze alan, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.  Türkiye’de belediyelerin 1950’li yıllarda başlayan ve yeni sorunlarla sosyolojik değişimleri beraberinde getiren kırdan kente göç dalgasına karşı yetersiz kaldığını hatırlatan Varank, söz konusu dönemin en çarpıcı örneklerinden birinin İstanbul olduğuna dikkati çekti. Bakan Varank, 1994’te İstanbul’un nüfusunun 8 milyona, gecekondu sayısının da 640 binlere dayandığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, büyükşehir belediye başkanı seçildiğinde bu konulara çözüm ürettiğine vurgu yaptı.

Belediye başkanlarına yerli ürün kullanma çağrısında bulunan Varank, şunları kaydetti:  “Kamu yatırımları ve alımlarının oluşturacağı ölçek sayesinde aslında pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz. Yatırımları uzun vadeli planlama ve yerli ürünlerle hayata geçirme konusunda Bakanlığımız ile sanayi iş birliği projelerinde beraber çalışabilir, teknik danışmanlığımızdan en üst seviyede yararlanabilirsiniz. Hazırlanan ihale şartnamelerinde yerli malını dışlayan uygulamalara asla müsaade etmeyin. Yaptığınız yatırımların aciliyeti olabilir ancak bu durum sizi yerli malı temininden asla uzaklaştırmamalı. Topyekun kalkınma için yerliliği ve milliliği olmazsa olmaz bir ilke olarak hep beraber kabul etmeliyiz. Bu iradeyi ortaya koyabilirsek, savunmadaki başarımızı pek çok alanda hayata geçirmemizin önünde hiçbir engel kalmayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde beyaz masa, entegre atık su arıtma ve düzenli depolama süreçleri, akıllı ulaşım hizmetlerinin ortaya konduğunu anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yine Erdoğan’ın liderliğinde “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlandığının altını çizdi.

Bakan Kurum: “Her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejilerini geliştiriyoruz.”

Eylem planının Türkiye’de ilk, dünyada ise Amerika, Hollanda ve Avustralya’dan sonra dördüncü olma özelliğini taşıdığını ifade eden Kurum, “Şehirlerimiz için adeta yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Akıllı şehir uygulamalarını, bölgesel ve ulusal bir ölçekte gerçekleştirmek için tüm illerimizin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarına odaklanıyor, her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejilerini geliştiriyoruz.” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kongreye katkı veren Bakanlara teşekkür ederek başladı. “Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” diyen Başkan Şahin; şehirlerin “akıllı şehir” olmasının bir strateji dahilinde olduğunu belirterek akıllı şehirlerin liderlik, vizyon, bütçe, vatandaş odaklı çalışma, teknoloji, kültür gibi bileşenlerden oluştuğunu söyledi. Ülkemizde teknolojinin gelişmesinin önemine dikkat çeken Şahin, “Biz yalnızca pazar olamayız, üretimin merkezi olmak durumundayız. Milli ve yerli üretime geçmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeni bir hikâye yazıyoruz, yeni büyüme hikâyemizi AR-GE, inovasyon, teknoloji ve çevreye duyarlı şehircilikle yazacağız.” diye konuştu.