2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genelgeye erişim için tıklayınız.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na erişim için tıklayınız.