Çanakkale’nin akıllı şehir olarak büyümesi amacıyla iki yıl önce başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinin bir ayağı olarak 18-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Çanakkale’de uluslararası konferans düzenlenmiştir.

Dünyadan örnek uygulamalar ve deneyim paylaşımları ile sürdürülebilir ve akıllı şehirler konularına ışık tutulması ve Aklım Fikrim Çanakkale çatısı altında Çanakkale için yeni fikirler geliştirilmesi hedefiyle hayata geçen konferans kapsamında, “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik”, “Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre” ana oturumları ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Ekonomi”, “Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler”, ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen AB Türkiye Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında planlanan “Şehir Eşleştirme ve Akıllı Şehirler” olmak üzere üç paralel oturum düzenlendi. Toplamda yedi oturumda alanında uzman 33 konuşmacıyı ağırlayan konferans, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında yürütülen, şehirleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlenerek ilgili haftanın etkinliklerinden biri oldu.

Etkinlik kapsamında “Şehir Eşleştirme ve Akıllı Şehirler” oturumunda Akıllı Şehirler Şube Müdürü Hakan GÜVEN, “Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre” oturumunda Çevre ve Şehircilik Uzmanı Harun BADEM sunum gerçekleştirmiştir.