Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) Sivil Toplum Sektörü kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu altıncı dönem teklif çağrısı 19 Eylül 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam bütçesi 4,5 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıkları ile ilgili konularda, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin ve vakıfların federasyon/konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe programına son başvuru tarihi 12 Kasım 2019 saat 17:00 olup başvuruların Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu VI Hibe Programı ile ilgili başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına Avrupa Birliği Başkanlığı web sayfasından (https://www.ab.gov.tr/51766.html) ulaşılabilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan alıntıdır.