E-Belediye Uygulamaları

Fiber Optik altyapısı ile toplam 62 adet birimin Bilgi İşlem Merkezine F/O bağlantısı yapılmıştır. Bu altyapıyı kullanan e-Belediye yazılımında ana modül sayısı 34 (Stratejik Planlama Bilgi Sistemi, İlan Reklam Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi vb.) olmuştur. Bu her bir ana modül altında birimlerin iş ve işlemlerini yürüttükleri bölüm/bölümler bulunmaktadır. Uygulama genel olarak üç bölümden oluşmaktadır: İşlemler, raporlar ve tanımlar.