2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgili paydaşların görüşüne sunularak nihai taslak halini almıştır.

  • 26 Temmuz 2019