Akıllı şehir olgunluğunun ölçülmesi faaliyeti çerçevesinde yerel paydaş kurumlar ile görüşmeler yapılarak yetkinliklerin belirlenmesi amacıyla değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

  • 10 Aralık 2018