2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları kapsamında 02-08 Eylül 2018 tarihleri arasında Amsterdam ve Kopenhag şehirlerine Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret programı kapsamında; enerji verimliliği, kentsel hareketlilik, kamu güvenliği, gelişmiş haberleşme, veri analizi teknolojileri dâhil olmak üzere kent hayatının pek çok unsuru açısından sürekli yenilikçiliği teşvik eden kapsamlı stratejileri geliştiren Hollanda-Amsterdam ve Danimarka- Kopenhag kentlerinde kurum ve kuruluşların çalışmaları incelenmiştir.

Programda ilk olarak Amsterdam Smart City Experience ziyaret edilmiştir. Birimin yetkililerinden Amsterdam akıllı şehirler vizyonu ve uygulamaları ile nihai hedefleri olan döngüsel ekonomi, ulaşım, enerji ve dijital şehir konularındaki değişimler hakkında bilgi alınmıştır. Hollanda’da akıllı kentler konusunda; yatırım yönlendirme, ülke ve kentteki paydaşları merkezi ve yerel yönetimlerle bir araya getirme, tecrübe ve teknoloji paylaşımı ve insan kaynakları gibi konularda siber güvenlik kapsamında faaliyet gösteren The Dutch Security Cluster ziyaret edilmiştir.

Amsterdam kentinde yer alan The IoT Living Lab ziyareti çerçevesinde; kent çevresi, halk ve ekonomi üzerinde etki sağlayan IoT altyapısının vatandaş katılımı ile güçlendirilmesine ilişkin yapılmış uygulamalar ve faaliyetler hakkında incelemeler yapılmıştır. Akıllı şehirler ile ilgili faaliyetlerde bulunan TomTom Genel Merkezinde ise, sunulan güncel haritalar, yol analizleri, trafik durumu ve tahmini, filo yönetimi vb. konular hakkında bilgi alınmıştır.

Amsterdam Açık ve Büyük Veri Platformu yetkilileri heyetimize Amsterdam açık veri paylaşım politikası hakkında bilgi vermiş ve açık veri paylaşımının kademeli yapısına, test ve uygunluk karar süreçlerine ilişkin bilgi aktarmıştır. Bir diğer ziyarette ise, Amsterdam Innovation Arena’nın enerji temin ve depolama özellikleri ve ayrıca çatı sistemi ile yağmur suyu toplama ve depolama sistemleri ile depolanan suyun tekrar kullanımına ilişkin akıllı çevre ve enerji uygulamaları hakkında bilgiler alınmıştır. The EDGE Olympic Binası ziyaret edilerek içerisinde çeşitli çalışma alanları, ofisler, toplantı salonları ve ortak kullanım alanları bulunduran binanın enerji, kullanım alanları, çevreci özellikleri ve akıllı uygulamaları ile kullanılan sistemler incelenmiştir.

Kopenhag kentinde ise, State of Green ziyareti kapsamında, Danimarka’nın, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi, iklim uyarlaması ve akıllı kentler alanlarındaki dönüşümü hakkında bilgi alınarak simülasyon modeli incelenmiştir.

Copenhagen Capacity birimi ziyaret edilmiş, Danimarka’daki dijital ekosistem, açık veri, kamu-özel işbirliği, vatandaşların katılımcılığı ve bilgi iletişim teknolojileri ve akıllı aydınlatma kümelenmesi konularında bilgi alınarak kentte uygulanmış olan projelerden seçilen örnekler incelenmiştir.