2019 – 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında görev alan danışman akademisyenlerle 22 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bir günlük çalışma gerçekleştirilmiştir.

 

Çalışma, Proje tanıtımı sunumu ile başlamış ve danışman akademisyenlerin Akıllı Kentler ile ilgili mevcut durum, ihtiyaçlar, vizyon ve çözüm önerilerine ilişkin genel fikirleri alınmıştır. Sonrasında ise Akıllı Kentler Olgunluk Modeli Yapısı kapsamında belirlenen her bir bileşen ve bileşene ilişkin temalar incelenerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantıya altı farklı üniversiteden sekiz danışman akademisyen katılım sağlamıştır. Proje’de görev alan danışman akademisyenler ve Proje’deki uzmanlık alanları aşağıdaki gibidir:

  • Ali Rıfat Boynueğri, Yıldız Teknik Üniversitesi (Akıllı Yapılar)
  • Bilge Armatlı Köroğlu, Gazi Üniversitesi (Akıllı Ekonomi)
  • Çiğdem Varol Özden, Gazi Üniversitesi (Olgunluk Modeli)
  • Ebru Sezer, Hacettepe Üniversitesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
  • Hülagü Kaplan, Gazi Üniversitesi (Akıllı Ulaşım)
  • Murat Şeker, İstanbul Üniversitesi (Akıllı İnsan, Akıllı Yönetişim)
  • Ümit Işıkdağ, Mimar Sinan Üniversitesi (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
  • Ülkü Yetiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Akıllı Çevre)

Danışman akademisyenlerin değerli görüşleri mevcut durum analiz çalışmalarına yansıtılacak, akademisyenler ile çalışmalar dijital strateji geliştirmesi safhasına katkıları ile devam edecektir.