“2019 – 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi – Mevcut Durum Analizi” çalışması kapsamında 09.05.2018 Çarşamba günü Ankara’da “Akıllı Kentler Ekosistemi Yerel Yönetim Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Yenilikçi ve pro-aktif bir yaklaşımla, tüm paydaşların etkileşimli katılımını sağlayarak Türkiye’de Yerel Yönetimin Akıllı Kentler konusunda;

 • Sorunlarının belirlenmesi
 • Geleceğe yönelik senaryo geliştirmesi
 • Vizyon belirlemesi

amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaya;

 • Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri
 • İl Belediyesi Temsilcileri
 • İlçe Belediyesi Temsilcileri
 • İl Özel İdaresi Temsilcileri
 • Belediye Bağlı Kuruluş Temsilcileri
 • Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları Temsilcileri
 • Merkezi Yönetim Temsilcileri
 • Akademisyenler
 • STK Temsilcileri
 • Özel Sektör Temsilcileri

davet edilmiş ve 101 temsilci katılım sağlamıştır.