“2020 – 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı – Mevcut Durum Analizi” çalışması kapsamında 08.05.2018 Salı günü Ankara’da ”Akıllı Kentler Ekosistemi Merkezi Yönetim Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Merkezi Yönetimin Akıllı Kentler konusunda;

 • Güçlü, zayıf yönleri ile politik, ekonomik, sosyolojik, yasal ve çevresel eğilimler göz önüne alınarak fırsat ve tehditleri belirlemesi (GZFT ve PESTL analizi),
 • Bu durumu dikkate alan ileriye yönelik vizyon geliştirmesi

amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaya 36 farklı kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve STK’dan 119 temsilci katılım sağlamıştır. Çalıştayda katılımcılar aşağıda yer alan konu başlıklarına göre çalışma gerçekleştirmişlerdir.

 • Akıllı İnsan
 • Akıllı Eğitim
 • Akıllı Sağlık
 • Akıllı Binalar
 • Akıllı Altyapı
 • Akıllı Yönetişim
 • Akıllı Güvenlik
 • Akıllı Ulaşım
 • Akıllı Ekonomi
 • Yönetişim Mekanizması
 • BİT
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı Enerji
 • Akıllı Çevre
 • Kentsel Dönüşüm
 • CBS
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi