“2019 – 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi – Mevcut Durum Analizi” çalışması kapsamında 07.05.2018 Pazartesi günü Ankara’da “Akıllı Kentler Ekosistemi Tedarikçi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Yenilikçi ve pro-aktif bir yaklaşımla, tüm paydaşların etkileşimli katılımını sağlayarak Türkiye’de Akıllı Kentler alanda hizmet sağlayan tedarikçilerin Akıllı Kentler konusunda,

  • Sorunlarının belirlenmesi
  • Geleceğe yönelik senaryo geliştirmesi
  • Vizyon belirlemesi

amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaya;

  • Ulusal Büyük Ölçekli Firmaların Temsilcileri
  • Uluslararası Büyük Ölçekli Firmaların Temsilcileri
  • STK Temsilcileri
  • KOBİ ve Startup Temsilcileri
  • Merkezi Yönetim Temsilcileri
  • Akademisyenler

davet edilmiş ve 74 temsilci katılım sağlamıştır.