T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın politika sahipliğinde 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası uygulamaları değerlendiren, geçmiş dönem tecrübelerini önemseyerek mevcut durumu dikkate alan bütüncül bir Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması, izlenmesini ve değerlendirilmesini amaçlayan projeyle; mevcut durum analizi, strateji ve eylem planının oluşturulması ve izleme değerlendirme safhalarında yerinde incelemeler, yüz yüze görüşmeler, strateji belgeleri ve mevzuat analizi gibi faaliyetler yürütülerek, tüm ekosistem paydaşlarının katılımıyla ortak akıl ile inşa edilen, üst politika belgeleri ve tematik stratejiler ile uyumlu, olgunluk modeli kullanımı ile sistematik, yapısal ve bütüncül, izleme değerlendirme mekanizmasını içeren, Türkiye’ye özgü 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasının 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.